Bestuur

De mensen achter SurinedFoundation

Supportteam

Partners van SNF

Beloningsbeleid

In de statuten van de stichting is het volgende vastgelegd: Aan de leden van het bestuur kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van het bestuur op vertoon van bewijsstukken vergoed.

Bekijk de jaarrekening 2019

Bekijk de jaarrekening 2020

SNF SuriNed Foundation is door de Belastingdienst gekenmerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Een gift aan een ANBI mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u op Belastingdienst.nl.

X