Geef voor een specifiek project

Projecten waaraan wij momenteel werken

Als projectondersteuner maakt u een keus aan welke van onze projecten u zich wilt verbinden en voor welk bedrag.

STOMAZORG

Stomaverpleegkundigen leveren excellente zorg en begeleiding aan stomadragers.

Lees verder
Toelichting

Zo dragen zij er aan bij dat patiënten met een stoma verder kunnen leven met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

SNF zet zich samen met haar partners in voor het opleiden van stomaverpleegkundigen en voor continuïteit in beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig stomamateriaal.

ACUTE ZORG TRAININGEN

“Als iedere seconde telt” is het van groot belang om zo snel mogelijk adequate hulp te verlenen.

Lees verder
Toelichting

In de trainingen die SNF verzorgt leert men met name reanimatievaardigheden en  de ABCDE methodiek. De ABCDE methodiek is een internationaal erkende werkwijze bij  onderzoek en behandeling van zowel trauma- als niet-traumapatiënten. Door de ABCDE-methodiek toe te passen, behandel je de meest urgente problemen als eerste en zie je zo min mogelijk over het hoofd; dit heet het “treat first, that kills first” principe.

Niet alleen in levensbedreigende situaties is de ABCDE methodiek van belang maar ook bij minder urgente incidenten. Door snel en adequaat op te treden wordt bijvoorbeeld het risico op blijvende invaliditeit verkleind en kan de ligduur in het ziekenhuis na ongeval of ziekte ingekort worden. Buiten alle menselijke aspecten heeft dit ook een economisch voordeel waardoor mensen en middelen efficiënt kunnen worden ingezet.

De acute zorg trainingen worden gegeven voor en met diverse zorgprofessionals, op maat gemaakt en afgestemd op de deelnemers/doelgroep en hun werkgebied.

DIGITAAL LEREN

Om zorgprofessionals in staat te stellen hun beroep professioneel en met passie te kunnen uitoefenen werkt SNF samen met Surinaamse en Nederlandse partners.

Lees verder
Toelichting

Doel is om voor ieder leerdoel passende leervormen aan te bieden. Met de inzet van digitale leeroplossingen zoals e-learning en offline training (blended learning), online klinische lessen en een digitale kennisbibliotheek biedt SNF samen met haar partners slimme leeroplossingen om kennis over te dragen en te borgen.

.

X