Geef voor een specifiek project

Projecten waaraan wij momenteel werken

Als projectondersteuner maakt u een keus aan welke van onze projecten u zich wilt verbinden en voor welk bedrag.

STOMAZORG | KETENZORG

  • Opleiding Stomaverpleegkundige
  • Beschikbaarheid stomamaterialen
Lees verder
Toelichting

Bij ons eerste bezoek aan Suriname in 2013 stelden we een chirurg de vraag waar zij het meest behoefte aan had. “Doe mij een stomaverpleegkundige” was haar reactie “er gaat veel mis”.

De nazorg na een stoma-operatie is van groot belang in het hele proces. Om de zorg voor stomapatiënten en hun naasten te optimaliseren, zijn gespecialiseerde stoma-verpleegkundigen nodig. Zij kunnen er samen met de behandelend arts voor zorgen dat patiënten en hun naasten de juiste zorg en begeleiding krijgen voor beter herstel.

SNF zet zich samen met haar partners in voor het opleiden van voldoende stomaverpleegkundigen en voor continuïteit in beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig stomamateriaal.

ACUTE KETENZORG

  • Reanimatietrainingen
  • Communicatie/Samenwerking in Acute zorg
Lees verder
Toelichting

SNF werkt zoveel mogelijk volgens het principe van train de trainers. Zo zijn er voor reanimatie diverse Surinaamse verpleegkundigen opgeleid die in hun ziekenhuis reanimatietrainingen verzorgen. Hierdoor blijft het werk doorgaan ook als wij weer in Nederland zijn. Soms zijn er mooie succesverhalen, zoals van een verpleegkundige die haar pas geleerde reanimatievaardigheden in praktijk bracht toen haar vader een hartstilstand kreeg. Dankzij haar deskundig handelen werd hij succesvol gereanimeerd en is hij volledig hersteld. Een van de lokale partners is de MAF, medische zendingsvliegdienst. Jaarlijks verzorgt SNF scenariotrainingen waar verschillende partners in de Acute Zorgketen getraind worden in optimale samenwerking voor acute patiënten. Het enthousiasme van de Surinaamse collega’s en de verhalen die ons vertellen dat we een verschil maken, dat motiveert ons om door te gaan.

DIGITAAL PLATFORM

  • Bij- en nascholingen e-learning
  • Kennisbibliotheek
Lees verder
Toelichting

Om zorgprofessionals in staat te stellen hun beroep professioneel en met passie te kunnen uitoefenen is een digitaal platform nodig. Door middel van e-learning wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Daarnaast is het platform een middel om leden op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Ook is er informatie te vinden over de verschillende expertisegebieden.

SNF en Vereniging Verpleegkundigen Suriname (VVS) gaan de ontwikkeling en inrichting van dit kennisplatform gezamenlijk vorm geven en beheren.

X